STAVBA MODELŮ - FIRMY A OBCHODY

Tyto firmy nám pomohly v realizaci stavby modelu tramvaje. Děkujeme!

 

  • Velké poděkování náleží firmě LasPro za příznivou cenovou nabídku, za pomoc při výrobě kovových dílů a za velmi ochotné jednání.
  • Poděkovat bychom chtěli také firmě Dýhy Večeřa za ochotu a za velmi příznivou cenovou nabídku.
  • Velké díky také patří pracovníkům firmy Dobas za pomoc při kompletaci a svařování kovových dílů k oběma modelům.