DENÍK STAVBY

Zde je deník stavby, kde si zaznamenáváme postup stavby modelu. Nejnovější informace jsou vždy nahoře.

Křejža+Jenda

- Na modelu bylo odpracováno hodin:

 • stavba obou modelů:   2145   hodin
 • projekce, fotografování, měření:   840   hodin

 

STAVBA MODELŮ:

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN - KVĚTEN 2018 

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN - BŘEZEN 2018 

_____________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN - PROSINEC 2017 

_____________________________________________________________________________________

 ČERVENEC - ZÁŘÍ 2017 

Hlavní náplní práce byla výroba střechy na vůz 107 a zapojení regulátoru. Odpracováno bylo 167,5 hodin.

Vlečný vůz 215:

 • Vyroben držák na akumulátory silového obvodu.
 • Vyrobena rozvodná skříň s umístěním regulátoru.
 • Lakování dílů podvozku na šedo - schody a ložiskové domky.

Motorový vůz 107:

 • Dodělání odporových košů na střechu vozu.
 • Další práce na výrobě pantografu.
 • Vyrobeny držáky pochozích lávek na střechu.
 • Vyrobený základ střechy ze sklolaminátu.
 • Přidělány příčky u řidiče včetně připevnění kolejnic na posun dveří.
 • Přidělána madla včetně kožených úchytek v interiéru salónu.
 • Nad plošiny na střechu vozu byla připevněna prkna.            

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN - ČERVEN 2017 

Během tohoto období jsme na stavbu modelu neměli bohužel moc času, ale i přesto jsme zvládli se stavbou opět pohnout zdárně kupředu. Nejvíce času nám zabrala výroba izolátorů pro odporové koše na střechu vozu 107 a pantograf. Odpracováno bylo 78 hodin.

Vlečný vůz 215:

 • Vyrobena redukce spřáhla "talířové + spřáhlo pražského typu".
 • Vyrobeny díly pro bednu na trakční akumulátory a regulátor.
 • Sestavení krytů ložisek náprav.
 • Úprava náprav a vypružení vozu.
 • Práce na výrobě střechy.

Motorový vůz 107:

 • Výroba izolátorů a odporových košů na střechu vozu.
 • Výroba pantografu.
 • Úprava náprav a vypružení vozu.
 • Smontování převodovek a usazení náprav.
 • Sestavení a lakování částí na střechu vozu 107 (budník na číslo, kryt odpojovače).
 • Práce na výrobě střechy.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Drobné úpravy na podvozku vozu 107

 

Napínání řetězového převodu

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Promazání převodovky - vpravo nahoře lze vidět chlazení motorů (malý ventilátor)

 

Vozu 107 chybí už jen střecha

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Sestavený základ pantografu

 

Pantograf umístěný v téměř budoucí poloze

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Detail rozpracovaného pantografu

 

Výroba izolátorů pro odporové koše na vůz 107

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Odporový koš - chybí natáhnout odporové dráty a usadit zbytek izolátorů

 

215 s odpory a pantografem vypadá poněkud nezvykle

 

 

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN - BŘEZEN 2017 

Nejvíce jsme pracovali na vlečném voze 215. Hodně času nám zabralo také vymýšlení finální podoby střech obou vozů. Celkem odpracováno 178 hodin:

Vlečný vůz 215:

 • Na podlahy plošin byly přidělány latě.
 • Vně pod okny umístěny lišty (poprsnice RAL 8012).
 • Kolem oken v salónu přimontovány dřevěné lišty.
 • Plošiny dostaly vnitřní výdřevu včetně zakrytí vedení pro silový obvod.
 • Výroba brzdových zásuvek na obě čela vozu + jejich instalace.
 • Kolem oken v interiéru na plošinách byly vyrobeny laťky.
 • Drobné úpravy na silovém obvodu.
 • Nalakována a připevněna venkovní madla kolem dveří.
 • Na podlahy v salónu byly umístěny kryty náprav.
 • Celý interiér byl nalakován do finální podoby.
 • Práce na světlech do salónu (pájení, slepení).
 • Vyzkoušení funkce větel v salónu, včetně přepínání plného a polovičního osvětlení.
 • Zkouška svícení koncového světla.
 • Do všech příček byla umístěna skla.
 • Dodělání chybějících oken na plošiny vozu.
 • Upevnění dveří včetně jejich seřízení.
 • Na dveře umístěna madla pro snadné otevírání.
 • Připevnění schodů na plošiny.
 • V interiéru plošin a salónu byly umístěny tyče kolem oken.
 • Pokračování ve výrobě "kopyta" pro laminování střechy.
 • Vyrobeny díly k budoucí bedně na akumulátory.
 • Drobné úpravy na "mozku šaliny" (regulátor řízení, watmetr).
 • Práce na kompletaci bedny na akumulátory.

Motorový vůz 107:

 • Úpravy a finální umístění držáků cedulí na čelech vozu.
 • Výroba brzdových zásuvek na obě čela vozu + jejich instalace.
 • Finální úpravy na silovém vedení k motorům vozu.
 • Pokračování ve výrobě "kopyta" pro laminování střechy.
 • Vyrobení zkušebních částí pantografu.
 • Zahájeny práce na výrobě odporů na střechu (výroba izolátorů).

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Připevnění "poprsnice" (lišty pod okny)

 

Budoucí výdřeva plošin vozu 215

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Lepení latí na podlahy plošin vozu 215

 

Výdřeva plošin je hotová, už chybí jen okna

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Výroba tyčí kolem skel do salónu 215

 

Výroba brzdové zásuvky

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Připevňování brzdové zásuvky

 

Brzdové zásuvky jsou hotové

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Brzdová zásuvka na voze 107

 

Propojení obou vozů je již funkční

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Téměř dokončený model vozu 215

 

Broušení střechy na vůz 107

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zkouška osvětlení interiéru vozu 215

 

Zkouška osvětlení interiéru vozu 215

 

 

_____________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN - PROSINEC 2016 

Nejvíce jsme pracovali na vytváření interiéru vozu 215. Celkem odpracováno 154 hodin:

 • Vyrobena madla (svislé tyče) do interiéru plošin 107.
 • Skládací dveře v příčce u řidiče byly uchyceny.
 • Vyrobena stropní madla do salónu vozu 107.
 • Dokončeny lavice pro vůz 215.
 • Na stanoviště řidiče byla vyrobena židle včetně uchycení do podlahy (jde oddělávat jako v reálu).
 • Přidělány trubky pro vývod pískovače ze stanoviště řidiče.
 • Upravena repro soustava pro zvuk zvonce umístěné pod čelní plošinou vozu 107.
 • Nabarvení a umístění krytů ložisek vozu 107.
 • Podvozek vozu 107 byl smontován do finální podoby včetně dokončení převodovek a převodů.
 • Zkompletovány dveře vozu 215 (usazení skel, tyčí kolem skel, nalepení dýhy + lakování).
 • Oba motory vozu 107 byly vyzkoušeny na 12V.
 • Interiér vozu 215 byl obložen dýhou včetně umístění rámů oken kolem skel do příček salónu.
 • Dokončeny a usazeny posuvné dveře do salónu 215, včetně připevnění kolejnice (dveře jsou pohyblivé).
 • Dveře vozu 107 byly finálně uchyceny do horní i dolní kolejnice.
 • Dokončeny příčky na plošiny vozu 107 včetně lakování.
 • Základní rám střechy 107 byl natřen bílou barvou.
 • Oba vozy byly elektricky propojeny odnímatelnými propojkami (oba obvody 12 i 24 V).
 • Pro vůz 215 byla vyrobena rozvodná krabice s přepínači pro obvod 12 V (interiérová světla + ovládání koncového světla).
 • Na podlahy v salonu vozu 215 byly připevněny latě.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Madla a zástěna řidiče v interiéru plošin

 

Hasicí přístroj pro případ požáru :)

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Stropní madla ve voze 107

 

Židle pro řidiče ve voze 107

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Dokončený podvozek

 

Hotové ložiskové kryty

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zkouška osvětlení interiéru

 

Zkouška osvětlení interiéru

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Téměř dokončené dveře vozu 215

 

Obkládání interiéru vozu 215 dýhou

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Rozvodná skříňka s vypínači ve voze 215

 

Latě na podlaze ve voze 215

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Úpravy na podvozku vlečného vozu

 

Zkouška umístění baterií

 

   
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Setkání obou vozů

 

Tak trochu historická fotografie

 

 

_____________________________________________________________________________________

 ČERVENEC - ZÁŘÍ 2016 

Vůz 215 byl nalakován do finální podoby, dále probíhaly práce na skříni vozu 107. Celkem odpracováno 149 hodin:

 • Na dveře vozu 107 byly připevněny kliky.
 • Zapojena směrová světla u vozu 107.
 • Venkovní madla na voze 107 byla nalakována a přimontována.
 • Připevnění beden pískovačů včetně náplně písku u vozu 107.
 • Práce na elektrorozvodech ve voze 107.
 • Na vůz 107 byly připevněny poprsnice rozdělující peřejky a kovové části skříně.
 • Vyrobeny a namontovány nohy k lavicím do vozu 107.
 • Kompletní sestavení a smontování skříně vozu 107 včetně usazení čelních částí.
 • Připevnění stolků řidiče a kontrolérů do kabiny řidiče vozu 107.
 • Příprava řezané grafiky pro vůz 215.
 • Vůz 215 byl nalakován do finálního laku včetně instalace řezané grafiky (boční ornamenty).
 • Výroba vnitřních částí střechy vozu 107 včetně otvorů na světla.
 • Na skříň vozu 107 připevněny držáky na cedule a kurzové číslo.
 • Lavice vozu 215 smontovány a připraveny na montáž do vozu.
 • Vyrobeny laťky na podlahy pro plošiny vozu 215.
 • Lakování vnitřních příček v kabině řidiče u vozu 107.
 • Vyrobeny a namontovány lišty kolem oken na čela vozu 107.
 • Lakování RAL 8012 nášlapných plechů na dveře vozu 215.
 • Seřizování a usazování posuvných dveří vozu 107.
 • Do zástěny řidiče byla připevněna skla.

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN - ČERVEN 2016 

Vůz 215 byl postupně připravován na finální lakování, skříň vozu 107 byla sestavena a smontována. Dále se nám podařilo udělat (odpracováno 115 hodin):

 • Na kříň vozu 215 byly připevněny všechny nýty a plechy na čela vozu
 • Vyrobení beden odpojovače na střechu vozu 107
 • Pokračování na elektrické části vozidla 107 - připojení krabiček s vypínači, pojistkami a systém dobíjení
 • Připojení čelních světel vozu 107 - lze je přepínat, svítí jedna nebo obě žárovky
 • Na voze 215 byly seřízeny dveře
 • Výroba vnějších madel na vůz 215 (vedle dveří)
 • Sestavení bočních částí skříně vozu 107 - připevnění všech peřejek na boky, připevnění plechů kolem oken, připevnění parapetů na okna 
 • Příprava materiálu na sestavení pantografu vozu 107
 • Výroba klik na dveře vozu 215
 • Sestavení dveří 107 do finální podoby
 • Upevnění baterií obvodu 12 V pod plošiny vozu 107
 • Výroba beden na písek pod sedadla vozu 107
 • Práce na postupném sestavení skříně vozu 107
 • Dokončení kontrolérů vozu 107 včetně lakování a moření klik

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN - BŘEZEN 2016 

V tomto období jsme byli bohužel pracovně hodně vytíženi, snažili jsme se na modelu pokračovat každou volnou chvíli (celkem 112 hodin), zde je přehled toho, jak se nám podařilo pokročit:

 • Na podlahy plošin vozu 107 byly namontovány laťky
 • Postupné práce na elektrické části interiéru vozidla 107 (kabelový kanál pod lavicemi, napojení směrovek)
 • Pulty řidiče byly dokončeny do finální podoby
 • Peřejky umístěné na čelech 107 byly uoevněny pomocí mosazných vrutů průměru 1 mm
 • Lakování doplňků do vozu 107 (madla do interiéru i vně vozu)
 • Do příček v salonu vozu 107 byla usazena madla a skla
 • Výroba obalu a instalace reproduktoru a modulu pro imitaci zvuku zvonce (pouze pod přední plošinou vozu 107)
 • Na čelech vozu 107 byly dokončeny veškeré lišty kolem oken
 • Dokončeny modely kontrolérů pro řidiče
 • Výroba modlelů klik pro kontroléry, brzdy a ovládání pískovače
 • Vyrobeny plechy na kryt odporů na střechu vozu 107
 • Vytvoření základu pro laminování střechy vlečného vozu 215
 • Výroba laťek na podlahy plošin vlečného vozu 215
 • Dokončení beden na číslo linky pro vůz 107
 • Výroba madel k plechům na odpory vozu 107
 • Vyvrtání děr do boků vozu 215 pro budoucí nýty (celkem cca 400 děr průměru 1 mm :)
 • Výroba výdřevy podlahy na schody vozu 215

_____________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN - PROSINEC 2015 

 • natření podlah 215
 • přidělání madel mezi dveřmi vozu 107 do podlah
 • obroušení podlah vozu 107 a připravení na moření
 • moření podlah 107 a 215
 • lepení dýhy na podlahu 107
 • oříznutí linkových čísel na míru (do budníku na střechu)
 • dokončení ochranného koše - přidělání a lak
 • přidělání parapetů kolem oken na čela vozu 107
 • na podlahu 107 byly přidělány a namořeny laťky
 • všechny peřejky na vůz 107 byly namořeny a nalakovány
 • na nárazníky vozu 107 přidělány pochozí protiskluzové plechy, celý nárazník nalakován černou barvou
 • lavice vozu 107 smontovány dohromady + vytvoření koryta na vodiče na zadní části lavic
 • zkompletovány dveře vozu 107 - nalepení peřejek + lakování
 • nerezové části vozu 107 byly naleštěny a přimontovány (evidenční čísla, čelní reflektor)
 • na části plošiny vozu 107 byly přidělány peřejky spolu s mosaznými šrouby
 • okna vozu 107 upravena tak, aby byla zajistěna proti samovolnému otevírání
 • na příčky vozu 107 byla naměřena budoucí madla
 • vyrobeno kopyto na střechu vozu 107
 • natřeny čelní a boční plechy vozu 107 finálním lakem
 • obroušení mosazné desky kontroléru na přesno
 • vyrobeny zadní clonky k čelním reflektorům vozu 107
 • přidělání schodů a podlah vozu 107
 • vyrobeny kryty ložiskových domků vozu 107

_____________________________________________________________________________________

 ZÁŘÍ 2015 

 • další výroba lavic do vozu 215
 • všechny lavice 107 a 215 osazeny šrouby
 • leštění nalakovaných peřejek na dveře 107
 • další lakování peřejek na dveře 107
 • výroba výdřevy schodů vozu 107
 • složení kostky na číslo linky na střechu
 • podlahy vozu 107 a 215 přimontovány
 • vyrobení ochranných košů pro vůz 107
 • přidělání nárazníků na čela 107
 • natření podlah vozu 107
 • držák na baterie silového obvodu pro vůz 107 zkušebně namontován
 • složení převodovek pro vůz 107

_____________________________________________________________________________________

 SRPEN 2015 

 • plechy na dveře vozu 107 byly nabarveny barvou
 • vyrobení cedulí s konečnou stanicí (barvení na bílo a nápisy)
 • velké boční plechy byly navrtány na umístění směrových světel
 • skříň vozu 107 upravena na umístění směrových světel
 • boční plechy kolem oken vozu 107 nabarveny
 • do dveří vozu 107 byly zapuštěny nerezové tyče kolem oken
 • na boky vozu 107 dodělány zkosené peřejky
 • provrtání a uchycení čelního konektoru (12V) na vůz 107
 • namořeny všechny peřejky vozu 107
 • namořeny všechny laťky na podlahy vozu 107
 • výroba dřevěných lavic do vozu 107
 • podvozek a rám skříně vozu 107 byl nalakován finální barvou
 • drobné díly k vozu 107 nalakovány finální barvou
 • podvozek vozu 215 nalakován finální barvou
 • skříň a její části vozu 215 nalakovány základovou barvu
 • madla mezi dveře vozu 107 nalakována finální barvou
 • skříň 107 zkušebně sestavena
 • výroba opěrek z latěk k lavicím vozu 215
 • nárazníky vozu 107 natřeny na černo
 • skříň 215 byla dotmelena (části kolem oken)
 • první lakování peřejek na dveře vozu 107

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN - ČERVENEC 2015 

 • pro vůz 107 vyrobeny čelní světlomety
 • tmelení kovových částí na voze 107 a 215 (příprava do lakovny)
 • upraveny dveře vozu 215 (vyrobeny zábrany proti otevření ven)
 • broušení kovových částí skříně vozu 107
 • nýtování podvozku vozu 107
 • nařezány díly na střechu vozu 107 (uchycení pantografu, pochozí lávky atd.)
 • příčka salonu vozu 215 upravena pro připojení konektoru střechy
 • broušení tmelu na podvozku 107
 • přidělání košťátek proti kamenům na vůz 107
 • broušení a vrtání peřejek na čela vozu 107
 • v peřejkách na čele vozu 107 vytvořen otvor na světlo a zásuvku
 • usazení světlometů na čela 107
 • rozměření a ustřihnutí bočního plechu kolem oken na vůz 107
 • nalepení hran oken na boční plechy
 • usazení plechů na dveře vozu 107
 • usazení plechů na boky kolem oken na vůz 107

_____________________________________________________________________________________

 BŘEZEN 2015 

 • úpravy a seřízení dveří u vlečného vozu 215
 • výměna pantů u dveří vozu 215
 • drobné úpravy na skříni vozu 215
 • úprava nýtovaných čel vozu 215 (madla, dopasování)
 • rozměření stropního osvětlení na voze 215
 • nařezání zbývajících dílů k lavicím vlečného vozu 215
 • úpravy konektoru na čele vozu 215
 • revize motorů vozu 107 a osazení silovými konektory XT60 pro připojení k regulátoru
 • osazení konektorů pro připojení ovládací krabičky vodiči
 • dokončení ovládací krabičky k regulátoru
 • propojení WATMETRU s regulátorem a bateriemi
 • připojení regulátoru do obvodu
 • příprava podkladů pro barvení obou modelů
 • projektování rozvodné skříně do vozu 215
 • zkoušky zvukového modulu zvonce pro vůz 107
 • vyrobeny další díly k ochrannému koši pro vůz 107
 • nachystány díly ke svaření pro uchycení baterií silového obvodu

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN - ÚNOR 2015 

 • vylepšování a úpravy brzdového systému vlečného vozu
 • práce na podvozku vozu 107 - zkráceny šrouby vypružení, namontováno prkno kolem náprav
 • z podvozku vozu 107 postupně demontovány všechny díly - příprava na broušení a následné barvení
 • dokončení instalace tyčí kolem oken na dveře vozu 215
 • překontrolovány a seštelovány dveře u vozu 215
 • na čelo vozu 215 (nad okno) byl zkušebně přimontován konektor pro 12 V obvod (osvětlení vozu)
 • nařezány chybějící díly k lavicím
 • u vozu 215 připraven systém uchycení baterií silového obvodu (24 V) do podlahy vozu
 • u vozu 215 namontována madla kolem dveří včetně patek uchycení
 • drobné úpravy na střeše vozu 215
 • začátek práce na elektrickém vybavení obou vozů 

 

Vůz 107 je již připraven pro nátěr, zbývá dochystat vůz 215 a pak oba poslat do lakovny :)

 

_____________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN - LISTOPAD 2014 

 • koncová světla na vůz 215 připravena na montáž
 • skříň vozu 215 navrtána pro přichycení madel u vstupních dvěří
 • nařezány nerezové tyče na dveře vozu 215
 • na dveře vozu 215 připevněny madla na jejich otevírání
 • interiérové dveře vozu 215 byly navrtány pro uchycení madel
 • zkoušky brzdového systému vozu 215
 • úpravy na příčkách salónu vozu 215
 • broušení skříně vozu 215

_____________________________________________________________________________________

 ZÁŘÍ 2014 

 • kompletace dveří do salónu vozu 215 (přišroubování dolní kolejničky)
 • na dveře vozu 215 byly namontovány dolní odchranné (nášlapné) plechy (s pantem, je tedy možnost je odklápět jako v reálu)
 • dokončena výroba ovladače pro provoz modelu (po vzoru ovladače z klubových modelů AEG)
 • práce na koncovkách pro vlečný vůz 215
 • instalace a zkouška brzdového systému vlečného vozu
 • příprava a ohýbání plechů pro dveře vozu 107
 • dveře vozu 215 připraveny pro upevnění tyčí kolem skel
 • upravena evidenční čísla vozu 107

_____________________________________________________________________________________

 ČERVENEC - SRPEN 2014 

 • vyrobeny držáky na schody vozu 215
 • schody vozu 107 upraveny na přichycení k rámu vozu
 • výroba patek pro uchycení madel vně vozu 107 a 215
 • výroba patek pro uchycení madel do interiéru vozu 107
 • výroba patek pro uchycení tyčí kolem oken pro vůz 107 a 215
 • úprava evidenčních čísel vozu 107 pro uchycení pomocí šroubů na skříň vozu
 • seštelování a úprava dveří na voze 215
 • připevnění kolejniček pro posuvné dveře v interiéru vozu 215
 • pokračování v nýtování vozu 215
 • motory vozu 107 vyzkoušeny na napájení (včetně náprav a převodů)
 • upraveny a vyzkoušeny základy podlah do salónu vozu 215
 • úprava střechy vozu 215 nad plošinami
 • broušení a úprava cedulí s číslem linky
 • výroba ovladače pro regulování jízdy/brzdy
 • úprava kolejniček pro uchycení posuvných dveří vozu 107

 

_____________________________________________________________________________________

 KVĚTEN - ČERVEN 2014 

 • vyrobeny držáky pro cedule (na čela vozu)
 • výroba držáků madel mezi dveře vozu 107
 • začátek nýtování vlečného vozu 215
 • vyrobeny a přimontovány kovové podlahy plošin vozu 215
 • chystání linkových čísel na barvení
 • úprava čel vozu 215 - ohýbání krycího plechu, vyřezání otvoru zásuvky
 • vyrobeny rozpěry na příčky salonu 215
 • kontrolery vozu 107 připraveny na kompletaci
 • okna pro vůz 215 byla upravena a ozkoušena
 • vyroben držák na konektor nabíjení pro vůz 215

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN 2014 

 • oba vozy byly odzkoušeny na Parkové dráze Olympia Brno - zkoušeno bylo hlavně vypružení, jízda člověka na vlečném voze, jízda přes výhybky atd.
 • upraven brzdový systém vozu 215
 • smontování motorů a převodovek do finální podoby
 • navrtání držáků madel mezi dveře vozu 107
 • začátek nýtování vozu 215
 • výroba držáků cedulí s konečnou stanicí pro oba vozy

 

_____________________________________________________________________________________

 BŘEZEN 2014 

 • závity na uchycení spřáhla u vozu 107
 • obroušení střechy vozu 215
 • obroušení rámu skříně 107
 • zkouška funkčnosti převodovek vozu 107 (na trafo)
 • zkouška oken vozu 215
 • vyrobeno spojení podvozku 107 a rámu skříně 107
 • vyrobena spřáhla k vozu 215
 • upraveny dveře k vozu 215
 • vyrobeno uchycení baterií pro napájení spotřebičů obou vozů (2x baterie 12V 2,2Ah)
 • broušení skříně vozu 215
 • oba vozy připraveny na zkušební jízdy na Parkové dráze

_____________________________________________________________________________________

 ÚNOR 2014 

 • díly nárazníku a ochranného koše 107 připraveny na uchycení ke skříni
 • připraveny a natřeny základy podlah plošin vozu 215
 • připraveny provizorní základy podlah 215 (pro svařování)
 • na podvozek 215 přivařeny všechny zbylé součástky:
  • uchycení brzdového systému
  • uchycení zábran vypadnutí náprav
  • uchycení podlah
 • svařena kompletně celá skříň vozu 215
 • svařena střecha vozu 215
 • svařena střecha vozu 107
 • na rám podvozku 107 přivařeny všechny zbylé součástky
 • na rám skříně 107 přivařeny všechny zbylé součástky:
  • uchycení skříně
  • uchycení podlah
  • držáky ochranného koše
 • svařeny skříně kontroleru pro vůz 107
 • zkompletovány listové pružnice vozu 107
 • svařeny převodovky vozu 107
 • vyrobena spřáhla vozu 107
 • odzkoušen systém vypružení vozu 107
 • odzkoušeno vypružení vozu 215
 • odzkoušeny obě převodovky vozu 107
 • zkušební instalace brzd na vůz 215

 

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN 2014 

 • zkompletovány nové nápravy pro oba vozy (vhodnější profil jízdní plochy)
 • listové pružnice k vozu 107 zkompletovány
 • upraven rám podvozku vozu 107 pro uchycení vypružení
 • vyřezání základu podlah vozu 215
 • zkompletovány díly k ochrannému koši vozu 107
 • upraveno uchycení příčky salonu vozu 215
 • upraveno uchycení dveří vozu 215 ke skříni
 • díly ke kontrolerům vozu 107 připraveny na svaření
 • vyrobení chybějících dílů k brzdnému systému vozu 215
 • brzdový systém vozu 215 kompletně rozměřen a připraven na montáž
 • všechny zbylé díly byly připraveny na brzké svařování

 

_____________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN - PROSINEC 2013 

 • úpravy a broušení podvozku 215
 • slepeny schody k vozu 215
 • upraveny podlahy k vozu 215
 • vyrobeny šablony pro svařování konstrukce střechy vozu 107 a 215
 • vyrobení mosazných kolíků pro uchycení posuvných dveří do salónu vozu 215
 • vyrobeny díly k brzdě vozu 215 včetně rozměření a nachystání k přivaření
 • převodovka 107 připravena ke svaření
 • čela vozu 215 upravena na konektor silového obvodu
 • rozměřeno vedení brzdy vozu 215
 • úprava listových pružnic k vozu 107
 • vyrobena nová kola pro oba vozy (vhodnější profil a větší tloušťka)

 

_____________________________________________________________________________________

 ZÁŘÍ 2013 

 • vyrobeny podložky pod panty se závity
 • zkrácení držáků podlahy a skříně vozu 107
 • vyrobeny mosazné ložiskové domky pro oba modely
 • vyrobeny mosazné desky kontroleru do kabiny vozu 107
 • slepeny dveře vozu 215
 • připevněny panty na dveře vozu 215
 • skříň vozu 215 připravena na svaření
 • připevnění dveří vozu 215 ke skříni (36 závitů M2)
 • vyrobeny listové pružnice k vozu 107
 • podvozek 107 a 215 odzkoušen na Parkové dráze Olympia Brno

 

_____________________________________________________________________________________

 ČERVENEC A SRPEN 2013 

 • upraveny příčníky střechy 215 pro uchycení madel
 • odzkoušeny provizorní ložiskové domky pro vůz 107 a  215 
 • na hřídele 215 usazen brzdový buben a ložiska
 • u peřejek vozu 107, latí na lavice a podlahy vyvrtány záhluby pro šrouby
 • vyvrtány díry se závity pro upevnění prkna u náprav vozu 107
 • upravena pera pro uchycení řetězových kol na nápravy vozu 107
 • upravena pera pro uchycení brzdových bubnů na nápravy vozu 215
 • na motory nasazena ozubená kola včetně upravených klínků proti protočení
 • připraveny díry pro budoucí uchycení opěry nohou u vozu 215
 • vyřezány a obroušeny díly k lavicím pro oba vozy
 • navrtány díly pro uchycení ochranného koše ke škříni vozu 107
 • skříň vozu 215 připravena pro svaření
 • navrtány díly k uchycení náprav vozu 215 proti vypadnutí
 • vyrobeny lišty kolem oken do salónu vozu 215
 • upraveny panty pro dveře vozu 215 + vyrobení podložek pod panty

 

_____________________________________________________________________________________

 ČERVEN 2013 

 • navrtány venkovní peřejky k vozu 107
 • obroušeny a navrtány profily "L" k upevnění podlah a k převodovce
 • navrtány laťky na lavice vozu 215
 • navrtány laťky na lavice vozu 107
 • navrtány laťky na podlahy vozu 107
 • navrtány laťky na podlahy vozu 215
 • navrtán podvozek 107 pro umístění nýtů
 • vyrobeny závity na úchytech spřáhla u vozu 215
 • vyrobeny závity na mechanismu otevírání oken u vozu 215
 • vyrobeny brzdové části k vlečnému vozu včetně upravených hřídelí
 • navrtány části na uchycení ochranného koše k vozu 107
 • uchycení kluzných ploch pro ložiskové domky na podvozek vozu 107

 

_____________________________________________________________________________________

 KVĚTEN 2013 

 • vyrobeny závity na šroubech k vypružení vozu 107
 • upraveny nerezové části k čelním světlům vozu 107
 • zkušebně smontována převodovka, ozubená a řetězová kola + ložiska nasazena na hřídele
 • vyrobeny chybějící peřejky na dveře vozu 107
 • čelní světla k vozu 107 osazena skly (1 mm křemenné tvrzené sklo)
 • díly k podvozku 215 připraveny na svařování
 • vyrobeny lišty kolem oken na boční části plošiny vozu 107
 • svařen podvozek pro vůz 215
 • svařeny zbývající díly k rámu skříně vozu 107
 • svařeny díly k vypružení vozu 107 (kluznice)
 • podvozek 107 obroušen od tmelení
 • předohnut plech na střechu k vozu 215

_____________________________________________________________________________________

 DUBEN 2013 

 • navrtány příčky k salónu 215 pro uchycení a pro mechanismus pohybu dveří
 • navrtány pružnice k 215
 • odkzkoušen mechanismus dveří v příčce salónu 215 (funkce perfektní - dle předpokladu)
 • vyrobeny lišty kolem oken do všech dveří vlečného vozu
 • výroba lišt kolem oken na boční části salónu vozu 215
 • vyrobeny nerezové díly k čelnímu světlu vozu 107
 • upravena evidenční čísla vozu 107 pro uchycení na skříň vozu
 • části převodovky nachystány pro svaření
 • vyrobena koncová světla pro vlečný vůz 215
 • zakoupeny M1 šrouby se zápustnou a válcovou hlavou
 • upraveny díly k vypružení vozu 107 (šrouby s okem).

_____________________________________________________________________________________

 BŘEZEN 2013 

 • Poslepovány malé kovové díly - schody ke 107, kryty náprav pro 215 (plech tloušťky 1 mm).
 • Navrtány příčníky k rámu podvozku 215 (pro budoucí uchycení prkna u náprav).
 • Navrtány části pro uchycení ložiskových domků na podvozek vozu 107.
 • Zkušební vrtání pro uchycení dveří na vůz 107 do kolejničky, zkoušky proběhly úspěšně a dveře se krásně otevíraly dle plánu.
 • Výrobeny lišty kolem oken do příček salónu vozu 215.
 • Dokoupen byl veškerý spojovací materiál pro oba vozy (šrouby, vruty, matičky, podložky...).
 • Dokončeno řezání a broušení všech lišt na části podlah do obou vozů.
 • Peřejky na dveře vozu 107 byly nalakovány a zahlazeny. Dále byly dveře upraveny k budoucímu uchycení do kolejničky.
 • Dokoupen materiál na výrobu pantografu a na veškerá madla a tyče pro oba vozy.
 • Peřejky do dveří vozu 107 jsou již namořeny a nalakovány.

 

_____________________________________________________________________________________

 ÚNOR 2013 

 • Vyrobena většina chybějících (kovových) dílů pro oba vozy. Celkem se jedná o 926 kusů dílů (122 druhů)
 • Zakoupena potřebná dýha, která se uplatní na základ podlahy 107 a na vnitřní části vozu 215.
 • Na všechny dveře vozu 107 byly vyrobeny a přesně usazeny lišty kolem skel.
 • Skla usazena do "rámů" - takže vznikla okna pro vlečný vůz 215.
 • Řezání latí na podlahu do salónu vozu 107 se blíží do finále.

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Díly pro oba vozy

 

 

Díly pro oba vozy

 

 

Díly pro oba vozy

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory    Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory    Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zkušebně sestavený podvozek vozu 215

 

 

Linková čísla k vozu 107 a evidenční čísla vozu 107

 

 

Zkušebně sestavený základ skříně vozu 215

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Budoucí schody k vozu 107

 

 

Budoucí schody k vozu 215

 

 

Části vypružení k vozu 107

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Části vypružení k vozu 215

 

 

Zkušebně sestavená převodovka

 

 

Části uchycení pantografu

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Tabulky pro název konečné stanice (nerez)

 

 

Části ochraného koše k vozu 107

 

 

Budoucí dveře k vozu 215 - vnitřní a vnější část

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Interiérový zákryt náprav k vozu 215

 

 

Plechové části dveří vozu 107

 

 

Dveře do salónu vozu 215

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zde přijde umístit číslo linky

 

 

Části dveří k vozu 215

 

 

Části k převodovce

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory  

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Horní uchycení dveří pro vůz 107

 

 

Zkušebně sestavena část střechy k vozu 215

 

 

Zkušebně sestavena část střechy k vozu 107

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory  

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

  Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Vnitřní část salónu vozu 215

 

 

Části spřáhla k vozu 107

 

 

Části spřáhla k vozu 215

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Části k čelnímu světlu na vůz 107 (nerez)

 

 

Díly k uchycení madel pro oba vozy

 

 

Díly k uchycení tyčí kolem oken pro oba vozy (nerez)

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory   Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory  

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Příčníky na střechu k vozu 215

 

 

Příčníky na střechu k vozu 107

 

 

Části pro uchycení madel u vstupních dveří vozu 107

 

         
Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory  

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

  Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory
Budoucí okna do vlečného  vozu 215   Ve dveřích vozu 107 jsou již lišty kolem skel   Řezání latí na podlahu do vozu 107

 

_____________________________________________________________________________________

 LEDEN 2013 

 • Hotové základy osvětlení do interiéru vozu 215 - zbývá je nabarvit na bílo, vsadit objímky na žárovky a zapojit
 • Příprava materiálu na výrobu podlah pro oba vozy.
 • Slepeny čelní části skříně vozu 107 (díly plošin).
 • Vyrobeno polstrování na lavice do vlečného vozu.
 • Nařezány a obroušeny všechny laťky na lavice do obou vozů.
 • Vyrobeny zástěny do kabiny řidiče.
 • Základy podlah obou vozů prošly úpravou - u podlahy vlečného vozu 215 bylo potřeba vyvrtat otvory pro pozdější přístup k vypružení vozu; u vozu 107 byly upraveny otvory pro umístění motorů a schodů.
 • Dobroušeny poslední kusy venkovních peřejek pro vůz 107. Celkem je peřejek několik stovek kusů.

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Budoucí osvětlení interiéru vlečného vozu

 

 

Budoucí osvětlení interiéru vlečného vozu

 

 

Polstrování pro lavice do vlečného vozu

 

         

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Polstrování pro lavice do vlečného vozu 215   Zástěny řidiče zbývá začistit, nalakovat a vsadit sklo  

Vyrobené laťky pro lavice do motorového vozu 107

_____________________________________________________________________________________

21.12.  2012

Během prosince jsme dokončili projekci všech zbylých dílů pro oba modely. Dále jsme v dílně pokračovali v pracech na začištění a zabroušení jednotlivých dílů skříně vozu 107 - bylo také potřeba přezkoušet otevírání oken a případná problémová místa zabrousit. Také jsme pořídili většinu potřebných součástek pro elektrické obvody obou vozidel. V měsíci lednu - únoru budou vyrobeny zbylé díly pro oba modely a bude následovat jejich kompletace.

_____________________________________________________________________________________

19. a 22.11. 2012

Jednotlivé díly k čelům vozu 107 jsme postupně zabrousili a připravili na lakování, instalaci skel atp. Dále byla nalakována příčka do salónu vozu 107. Souběžně probíhá nekonečné broušení peřejek a výroba imitací mosazných šroubů, které budou ve venkovních peřejkách. Projekce zbývajících dílů na oba vozy se zdárně blíží do konce, a tak bude jejich výroba v brzké době realizována.

_____________________________________________________________________________________

15.11. 2012

Dnes započala výroba lišt kolem skel oken do všech 8 ks dveří ve voze 107.  Díly čel vozu 107 jsou postupně zabroušeny, připraveny na slepení, dále na lakování a na vsazení skel. Souběžně jde do finále broušení venkovních peřejek na obložení skříně vozu 107 a dále dokončujeme výkresy na výrobu výpalků zbylých dílů k oběma vozům.

_____________________________________________________________________________________

5., 8., a 12.11. 2012

Vyřezali jsme další díly z překližky k čelům vozu. Plošiny tak mají vyrobené všechny potřebné díly z překližky. Dále jsme vyráběly lišty na obložení oken v příčkách salónu vozu 107. Současně probíhá také broušení a úprava venkovních peřejek, aby byly připraveny na moření a lakování.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Jedna z příček salónu vozu 107 je zkušebně nalakována

Čelní části k vozu 107, ještě přibudou další díly

Zbývá vsadit sklo a kolem něj dodělat lišty

 

_____________________________________________________________________________________

29.10. 2012

Během října jsme projektovali zbylé díly na oba vozy, aby bylo možno je brzy vyrobit. Již zbývá pouze několik posledních částí a oba vozy budou mít většinu potřebních součástek. Zakoupeny byly také speciální oranžové LED, které budou použity jako směrová světla u vozu 107. Jejich sehnání bylo velmi obtížné, ale povedlo se.

Dnes jsme rozrýsovali poslední části z překližky, ze kterých se vyrobí čela vozu 107. Celá skříň vozu tak bude mít konečně všechny potřebné díly z překližky. Souběžně probíhá také výroba dílů k podvozku vozu 107 (díly převodovky, díly k vypružení vozu atp.). Fotky zde umístíme až budou pro oko zajímavé snímky :)

_____________________________________________________________________________________

19.9. 2012

Na programu dnes bylo důkladné očištění a obroušení podvozku vozu 107 + zatmelení případných nerovností či spojů. Očištěn byl také rám skříně vozu 107, který je nyní připraven pro nanesení základové barvy. Dále jsme namořili zkušebně několik peřejek, zdá se, že jsme konečně trefili ten správný odstín, ještě uvidíme, jak se budou peřejky tvářit po nalakování.


_____________________________________________________________________________________

17.9. 2012

Proběhlo opět zkušební moření peřejek, musíme najít správný odstín, aby model vypadal co nejvěrohodněji. Také jsme lakovali příčky do sálonu vozu 107 a nařezali dalších několik desítek peřejek na čela vozu 107.

_____________________________________________________________________________________

12 a 13.9. 2012

Příčky do salónu vozu 107 jsme zabrousili a vytmelili. Dále budou příčky nalakovány a vsazena skla oken. Také jsme zkušebně namořili opět několik peřejek. Příště je nalakujeme, abychom viděli, jak budou vypadat. Na boky vozu 107 již máme všechny peřejky nařezané, nyní bude následovat nekonečné broušení hran a pak moření. Též jsme začali kompletovat části dveří do vozu 107. Souběžně se stavbou probíhá také projekce zbylých dílů, které se budou v brzké době vyrábět (podvozek vlečného vozu, domky na ložiska, brzdový systém, díly k převodovce, díly ke skříni vlečného vozu atd).

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Budoucí pult na stanoviště řidiče

 

 

Zabrušování a úpravy lišt kolem oken

 

Tmelení příčky salonu

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zkušební moření peřejek

 

Všechny peřejky na boční části jsou již nařezané

Výroba peřejek do dveří vozu 107

 

_____________________________________________________________________________________

10.9.2012

Po delší přestávce jsme dnes opět pracovali na skříni vozu 107. Vyřezali jsme vnitřní části čela vozu (každá strana čelní části bude složena ze dvou dílů) + jsme nařezali několik desítek peřejek patřící na skříň vozu 107.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Čelní části zkušebně usazené

 

U čelních částí je třeba velmi přesných úkosů hran

Další nařezané peřejky

 

 

_____________________________________________________________________________________

10.8.2012

Vyrobeny další díly k převodovce - konkrétně hřídelky pro uchycení ozubeného a řetězového kola. Dále byla upravena malá řetězová kola - kvůli zapuštění matice do kola. Pro tramvaj 107 byly vyrobeny nové hřídele náprav s upraveným umístěním klínku na řetězové kolo.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Vyrobené hřídelky a upravená ozubená kola

Ozubené kolo usazené na motoru, ještě chybí pojišťovací plech

K sobě patřící díly - ještě chybí ložisko uprostřed a rozpěry

_____________________________________________________________________________________

6.8.2012

Kontrola a úpravy rámu podvozku a rámu skříně vozu 107. Vše jsme přeměřili a prvotně očistili. Dále bylo třeba prořezat závity v dílech uchycení převodovky. U rámu skříně proběhlo vyměření budoucího umístění spřáhla + úpravy základu podlahy do finálního vzhledu. Na podlahu přijde dýha, která zakryje dva velké otvory uprostřed podlahy (otvory tam jsou kvůli místu na motory), na dýhu pak přijdou laťky. Poklopy v místech náprav budou jako v reálu otevíratelné, protože v tomto místě lze v budoucnu v případě potřeby demontovat rám skříně od rámu podvozku (a oddělit tak skříň od podvozku). V současné době probíhá výroba součástí převodovky + projekce zbylých částí na skříň vozu 107 a 215.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Prožezání závitů

 

Ná rám usazené základy podlah

 

K sobě patřící díly u sebe, už aby ta

šalinka byla :)

_____________________________________________________________________________________

23.7. 2012

Dnes byly svařeny rámy k tramvaji 107 - rám podvozku a rám skříně vozu 107. I když byly ztížené podmínky, protože v dílně se zrovna malovalo a dělala podlaha, nakonec se nám na dvorku podařilo najít rovinu pro prvotní chycení a vše je svařené krásně "do vinglu" a do roviny. Oba rámy ještě zabrousíme, začistíme a po přimontování všech zbylých částí dostanou finální nátěr.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Svařovaní rámu podvozku

 

 

Svařovaní rámu podvozku

 

 

Svařovaní rámu skříně

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Podvozek svařen, ještě zbývá obrousit a začistit

Oba díly zkušebně usazeny ve své budoucí pozici

Rám skříně svařen, ještě zbývá obrousit a začistit

 

_____________________________________________________________________________________

22.7.2012

Přípravy na svaření rámu podvozku vozu 107 - hlavně proběhla úprava závaží a příčníků rámu.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Úpravy dílů k rámu podvozku 107

Kominík :)

Vše připraveno na svaření

 

_____________________________________________________________________________________

12.7. 2012

Díly pro uchycení převodovky jsou již kompletní včetně závitů. Už je zbývá pouze navařit k rámu podvozku. Dále jsou vyrobeny otvory pro ventilátory k motorům. Ve zbytku času jsme nařezali opět několik desítek peřejek na boky vozu 107.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Zde bude namontován ventilátorek

 

 

Zkušební usazení ventilátorku

 

 

Detail sacího otvoru

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Díly pro upevnění převodovky

Počet peřejek pomalu vzrůstá

Peřejky zkušebně položené

 

_____________________________________________________________________________________

9.7. 2012

Dnes jsme vyráběli zbylé díly k podvozku vozu 107 - na uchycení převodovky. Již jsou tak všechny díly připraveny na brzké svařování (svařovat se bude rám podvozku a rám skříně vozu 107). Začistlili jsme a doupravili příčky k salonu vozu 107 - již čekají jen na vsazení skel a lakování. Dále jsme vyměřili odvětrávací otvor k motorům. Proběhlo i zkušební řezání peřejek a jejich vyzkoušení na budoucí pozici.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Budoucí čelní část vozu 107

 

 

Výroba dílů na připevnění převodovky k rámu podvozku

 

Rýsování odvětrávacího otvoru

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Řezání peřejek

 

Příčky s lištami čekají na lakování a vsazení skel.

Peřejky zkušebně položené

 

 

_____________________________________________________________________________________

2.7.2012

Přípravné fáze na svaření rámu skříně + pokračování ve výrobě lišt kolem hran příček salónu vozu 107.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Úpravy dílů k rámu skříně vozu 107

Výroba lišt kolem na příčky salónu

Lišty jsou skoro hotové

 

_____________________________________________________________________________________

27.6. a 28.6.2012

Lišty kolem oken v bočnicích skříně vozu 107 jsou již nalepeny a bočnice obroušeny, abychom mohli příště lakovat. Dále jsme tvořili lišty kolem hran příček salónu vozu 107, což byla celkem náročná práce. Jelikož probíhají přípravné práce na svaření rámu skříně, provrtali jsme otvory na upevnění skříně vozu k podvozku 107.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Nalepené lišty

 

 

Výroba lišt na příčky salonu

 

 

Budoucí lišty kolem hran příček

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Vyvrtané části k rámu skříně

 

Náročná výroba lišt na míru

 

Lišty jsou nalepené, ještě je dole zakrátíme.

 

_____________________________________________________________________________________

18.6. a 20.6.2012

Pracovní náplní těchto dní byla hlavně výroba lišt kolem skel v přepážkách salonu vozu 107 + výroba dalších částí do kabiny řidiče. Dále jsme přeměřili a zkontrolovali rám skříně k vozu 107, který se bude brzy svařovat.  Byla dodána již všechna závaží pro podvozek vozu 107 - celková hmotnost cca 25 kg.

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Na bočnice byla nalepena překližka 1,5 mm

 

Závaží pro 107 pohromadě -

cca 25 kg

 

Výroba příčky na stanoviště řidiče

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Výroba lišt kolem oken

 

Všechno je třeba přebrousit

 

Výroba lišt kolem oken na míru

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Přeměřování rámu skříně

Nalepené lišty s vsazeným sklem

A jedna náladovka na závěr :)

 

_____________________________________________________________________________________

11.6., 13.6. a 14.6.2012

Skříň vozu 107 pomalu ale jistě roste do finání podoby. Zkompletovali jsme obě boční stěny - každá je složena ze 3 dílů (aby šla otevírat okna). Všechna okna správně pasují, takže je bude možno v budoucnu otevírat. Z vnitřní strany salonu jsou již kolem oken vyrobeny lišty - zatím nejsou ale nalepené. Bočnice budou z vnitřní strany nalakovány, z vnější strany budou nahoře oplechovány a dole obloženy peřejkami. Nalepili jsme základy pod peřejky (překližka 1,5mm). V mezičase jsme započali výrobu lišt kolem oken do přepážek salonu vozu 107. 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Tři dny byly bočnice takto zasvěrkované

 

Zkouška oken

 

 

Řezání lišt pod úkosem

 

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Detail na okno s lištami

 

Pasují k sobě hezky, že :)

 

V interiéru bude ještě hodně práce

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Už se šalinka pomalu rýsuje :)

 

Aby nebylo cestujícím horko

 

Salon vozu 107

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Výroba lišt kolem oken do přepážky salonu vozu 107

Lepení bočnic (základ pod peřejky)

 

Vše je třeba řádně zatížit

 

 

_____________________________________________________________________________________

30.5.2012

Práce na sestavení skříně pro vůz 107 zdárně pokračují. Dnes jsme začistili jednotlivé díly z překližky, aby je bylo možno příště slepit k sobě. Dále jsme vyrobili laťky na obložení kolem oken do interieru vozu 107.

_____________________________________________________________________________________

17.5.2012

Stavba skříně vozu 107 zdárně pokračuje. Křejža v práci vyrobil další díly pro čela vozu (je třeba přesných rozměrů a úkosů). Zkušebně jsme nařezali několik bočních "peřejek" + jsme provedli první moření. V mezičase proběhla výroba dalších částí stanoviště řidiče. Dnes byly také zakoupeny laky na lakování peřejek a interiéru vozu + vyzvednuty díly k převodovce. V brzké budoucnosti nás čeká kompletace převodovky a podvozku. Souběžně budou probíhat práce na stavbě skříně vozu 107.

_____________________________________________________________________________________

2.5.2012

Pracovali jsme na vytvoření dveří do salónu vlečného vozu. Postupně probíhá také výroba čelních částí k vozu 107. Jelikož je u těchto dílů třeba přesných úkosů a rozměrů, budou vyrobeny na strojích u Křejži ve firmě. Postupně přibývají závaží pro vůz 107, jejichž celková hmotnost bude cca 25 kg.

_____________________________________________________________________________________

11.4. a 12.4.2012

Budoucí podvozek pro vůz 107 je připraven pro svařování. Ještě zbývá vyrobit závaží (nyní ve výrobě), aby se pak vše svařilo dohromady. Dále vznikly další díly z překližky pro stavbu skříně vozu 107 - konkrétně základy dveří a bočnic skříně vozu 107 pro otevírání oken. Pořízeny byly pružiny pro odpružení obou vozů. V současnosti také probíhájí práce na převodovce k motorům vozu 107 a na výkresech pro vypálení skříně a podvozku pro vlečný vůz.

_____________________________________________________________________________________

2.4. a 4.4.2012

Přípravné práce pro sestavení a svaření podvozku pro vůz 107. Byly vyvrtány potřebné otvory + vyrobeny závity v částech zabraňujících vypadení náprav s ložiskovými domky.

_____________________________________________________________________________________

26.3. a 28.3.2012

Pokračování na výrobě dílů k sestavení skříně pro vůz 107 + vyřezání plošin pro vlečný vůz 215. Také byla vyrobena skla pro všechna okna pro oba modely a byl zakoupen materiál pro domky na ložiska. Vytvořené díly skříně poprvé umožnily jen tak pro potěšení sestavit přibližný tvar salónu vozu 107.

_____________________________________________________________________________________

19.3. a 21.3.2012

Práce na stavbě modelu zdárně pokračují. Jednotlivé díly pro stavbu skříně vozu 107 jsou již přesně nařezány, nyní probíhá rozrýsování otvorů na okna. Dále byly vyrobeny díly pro dveře do vozu 107, ve kterých příště budeme vyřezávat otvory na okna. Ostatní překližka byla přesně nařezána na další stavbu (řídící pult řidiče, zástěna řidiče, dveře do salonu 215 atd).

_____________________________________________________________________________________

12.3. a 14.3.2012

Vyřezávání otvorů do podlahy pro 107 a 215 + výroba příček salónu pro 107. Dále jsme připravili materiál pro další stavbu a rozrýsovali další díly (dveře pro 107). Byly vyzvednuty připravené vypálené díly pro podvozek a pro rám skříně tramvaje 107.

_____________________________________________________________________________________

7.3.2012

Započaty práce na stavbě skříně a podlahy pro vůz 107 a podlahy pro vlečný vůz 215. Byly rozrýsovány a nařezány všechny potřebné díly (podlaha pro salón 107, podlaha pro plošiny 107, dělící příčky salonu pro 107, podlaha pro salón vleku). Příště budeme pracovat na vyřezání otvorů (na kola či okna).

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Výkresy jsou základ :)

 

Řezání překližky

 

Řezání budoucí podlahy

 

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Megaupload.cz — místo pro Vaše soubory

Základ podlahy plošin 107

Měření

Budoucí velikost modelu 107

 

_____________________________________________________________________________________

30.12.2011

V tento den proběhly zkušební jízdy, které k našemu spokojení dopadly na výbornou - bez jediného vykolejení. Podvozek bezchybně najížděl i do výhybek. Projeli jsme celou dráhu tam i zpět bez problému. Vypružení bylo řešeno jen uložením ložisek do pryže.

_____________________________________________________________________________________

19.12.2011

Dnes jsme zkompletovali všechny nápravy tak, aby byly schopné zkušebních jízd na Parkové dráze Olympia. Na hřídeli byl vytvořen závit a všechna kola byla upevněna. V budoucnu budou ještě zalepena speciálním lepidlem, svařování na hřídeli nebude. Vytvořili jsme také provizorní podvozek na zjištění jízdních vlastností kol + ověření jízdy po celé trati (kvůli rozvoru apod).

_____________________________________________________________________________________

6.10.2011

Nápravy spolu s ozubenými koly pro vůz 107 jsou již také hotové. Dnes proběhly zkušební jízdy po trati a přes výhybky. Až na výhybku ve smyčce (druhá výhybka směr Amfiteátr) byly zkušební jízdy úspěšné. Nyní se pracuje na výrobě zkušebních podvozků (ze dřeva, jen pro vyzkoušení jízdy po trati) a na projekci podvozků originálních.

_____________________________________________________________________________________

23.9.2011

Zkompletovány nápravy k vlečnému vozu 215. Nyní se pracuje na kompletaci náprav k motorovému vozu 107 a na výrobě podvozků.